Trafik Sigortası

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

Poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarar uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Trafik Sigortası zorunlu bir sigortadır. Sigortanın  a)Sağlık Giderleri b)Sakatlanma ve Ölüm c)Maddi olmak üzere üç ana teminatı vardır. Bu teminatlar kişi başına ve kaza başına ayrı ayrı belirlenir ve düzenli periyotlarla Hazine Müsteşarlığı tarafından güncellenerek duyurulur.

Gürbaşlar Sigorta acenteliğini yaptığı 7 şirketin prim tutarlarını karşılaştırarak aracınızın tipi ve kullanım geçmişinize de bakarak sizin için en uygun primi veren sigorta şirketini belirler.