Sorumluluk Sigortaları

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

 • Denizyolu taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları
 • Tüpgaz Zorunlu sorumluluk Sigortaları
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortaları
 • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları

 • Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortaları
 • Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 • İşveren Sorumluluk Sigortaları
 • Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
 • İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Asansör kazalarında 3. Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları

Havacılık Sorumluluk Sigortaları

 • Hava Taşıtları Gövde Sigortaları
 • Hava Taşıtları 3.kişilere karşı Sorumluluk Sigortaları
 • Yolcu Sorumluluk Sigortaları
 • Yük ve Posta Sorumluluk Sigortaları
 • Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları
 • Pilotlar için Lisans Kaybı
 • Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortaları