İşyeri Sigortaları

Teminat altına alınabilecek işyerleri

 • Satış Yerleri
 • Atölyeler
 • Depolar
 • Fabrikalar
 • İmalathaneler
 • Ambar ve Ardiyeler

Sunulan teminatlar

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Dahili su
 • İzolasyon yetersizliğinden kaynaklanan dahili su hasarları
 • Fırtına
 • Kara/hava/deniz taşıtları Çarpması
 • Yer kayması
 • Yer kayması ek teminatı civar kazılar
 • Duman
 • Deprem
 • Sel veya su baskını
 • Kar ağırlığı
 • Yangın mali sorumluluğu
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri değişikliği masrafları
 • İş durması
 • Geçici adres nakil
 • Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı (*)
 • Taşınan para hırsızlığı (*)
 • Emniyeti suistimal (*)
 • Makine kırılması (*)
 • Elektronik cihaz (*)
 • Çalışanlara ait özel eşyalar
 • Cam kırılması sigortası - aynalar dahil-
 • Cam kırılması nedeniyle gıda maddelerinde meydana gelecek bozulma

(*) Bu teminatlar Toplam Sigorta bedeli ile ilişkilidir.
Gürbaşlar Sigorta işinizin devamı ve güvenliği için Türkiye’nin en güçlü sigorta şirketleri ile yanınızda…