Faydalı Linkler

  • Sigorta Tahkim Komisyonu
    5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir
  • Kaza sonrası güvenceniz olduğunu biliyor musunuz?
    Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir. Detaylar için lütfen aşağıdaki linke giriniz.
  • Kaza tespit tutanağı hakkında her şey!
    Kaza Tespit Tutanağı nedir ? Nasıl doldurulur ? Nelere dikkat etmek gerekir ? Tutanakla birlikte hangi belgeler gereklidir?